Forty służyły żołnierzom m.in. do celów ćwiczebnych.