Regulamin poruszania się po drogach wewnętrznych zakładu górniczego “obcych środków transportu”

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich obcych środków transportu (pojazdów) korzystających z dróg wewnętrznych w zakładzie górniczym (kopalni) i określa zasady poruszania się po ww. drogach podjazdów przed i po załadunku produktów gotowych.

 1. Warunkiem wjazdu na teren zakładu górniczego (kopalni) jest zapoznanie się z poniższymi zasadami i ich obowiązkowe przestrzeganie.
 2. Na terenie zakładu górniczego:
  1. obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym;
  2. obowiązują znaki drogowe i inne tablice informacyjne umieszczone przy drogach wewnętrznych i placach manewrowych;
  3. obowiązuje używanie od świtu do zmroku świateł do jazdy dziennej lub świateł mijania;
  4. obowiązuje bezwzględny zakaz czyszczenia skrzyń ładunkowych pojazdów z pozostałości po poprzednich ładunkach.
 3. Dopuszczalne prędkości w obrębie zakładu górniczego wynoszą:
  1. 30 km/h na drogach wewnętrznych;
  2. 10 km/h na placach manewrowych, między hałdami kruszyw oraz w warunkach ograniczonej widoczności (pora nocna, mgła, śnieżyca itp.);
  3. 5 km/h podczas najazdu, przejazdu przez i zjazdu z wagi samochodowej oraz urządzenia (myjni) do mycia kół i podwozi pojazdów.
 4. Zabronione jest wyprzedzanie jakichkolwiek pojazdów i maszyn roboczych !!!
 5. W czasie wymijania i omijania innych użytkowników dróg należy zachować bezpieczny odstęp i szczególną ostrożność.
 6. Zamiar wyprzedzania, wymijania i omijania pieszych należy sygnalizować sygnałem dźwiękowym.
 7. Kierowców obcych środków transportu obowiązują polecenia wydawane przez operatorów ładowarek oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.
 8. Wjazd na teren zakładu górniczego dozwolony jest wyłącznie z odkrytą skrzynią ładunkową.
 9. Podczas załadunku kierowca powinien opuścić kabinę pojazdu, jeśli nie jest zabezpieczona specjalnym zadaszeniem (nie dotyczy ciągnika siodłowego z naczepą i ciągnika rolniczego z przyczepą); kierowca musi mieć założoną kamizelkę ostrzegawczo-odblaskową oraz hełm ochronny.
 10. Zabronione jest oddalanie się kierowców i innych osób od pojazdów oraz samowolne poruszanie się po terenie zakładu górniczego, a w szczególności zbliżanie do krawędzi skarp wyrobiska.
 11. Kierowca obowiązany jest dostosować się do:
  1. poleceń osób dozoru ruchu nadzorujących roboty strzałowe oraz pracowników zabezpieczających strefę rozrzutu odłamków skalnych podczas prowadzonych robót strzałowych;
  2. bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i sygnałów ostrzegawczych nadawanych w związku z prowadzonymi robotami strzałowymi:
   • jeden przeciągły ton – sygnał ostrzegawczy, po którym osoby przebywające na terenie strefy zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych obowiązane są strefę tę opuścić lub udać się do schronów dla załogi,
   • dwa przeciągłe tony – podawany po stwierdzeniu, że wszystkie osoby udały się w bezpieczne miejsce,
   • jeden krótki ton – nadawany tuż przed rozpoczęciem odpalania ładunków materiału wybuchowego,
   • trzy przeciągłe tony – oznaczają odwołanie stanu zagrożenia, po tym sygnale w strefie rozrzutu przywrócony zostaje normalny ruch, osoby przebywające w schronie – mogą go opuścić.
 12. Zabronione jest:
  1. zbliżanie się do pracujących maszyn i urządzeń
  2. przekraczanie (przechodzenie, przejeżdżanie) granicy pasa bezpieczeństwa o szerokości min. 3 m, wyznaczonego od górnej krawędzi skarpy piętra niższego oraz dolnej krawędzi skarpy piętra wyższego wyrobiska.
 13. Wjazd na wagę wyłącznie na zielonym świetle z minimalną prędkością i bez gwałtownego hamowania; po wjechaniu, kierowca wychodząc z pojazdu ma obowiązek wyłączyć silnik i zahamować pojazd.
 14. Kierowca ma obowiązek przejechania przez myjnię celem umycia kół i podwozia pojazdu (nie dotyczy przy niesprawnym urządzeniu myjącym lub jego braku), po przejechaniu myjni należy obowiązkowo sprawdzić hamulce, celem skontrolowania ich skuteczności.
 15. Opuszczając teren zakładu górniczego (kopalni), po zjechaniu z wagi i przejechaniu przez myjnię, kierowca jest obowiązany skutecznie zabezpieczyć ładunek przed przesypywaniem się przez burty, wysypywaniem przez nieszczelności w skrzyni ładunkowej oraz przed pyleniem; obowiązuje zakaz „plandekowania” pojazdu przed i na wadze samochodowej.