Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla celów rekrutacji

pracowników Kopalniach Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych są: Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy”  Sp. z o.o. z siedzibą ul. Plac Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za to, aby Twoje dane osobowe były wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.
    W tym zakresie opieramy się na zasadach zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (zwanym Rozporządzeniem lub RODO).
  2. Twoje dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/wyraziłaś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na proces  udziału  w rekrutacji.
  3. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami pisemnie pod adresem Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o. , ul. Plac Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych lub na e – maila kadry@bartnica.com.pl lub rodo@bartnica.com.pl.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisku wskazanym  w ogłoszeniu przez okres trzech miesięcy i usuwamy je niezwłocznie po tym okresie a gdy wyraziłeś/aś na zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres sześciu miesięcy.
  5. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, sporządzenia kopi, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. W razie pytań możesz się z nami kontaktować pod adresem: Kopalnie Surowców Skalnych w „Bartnicy” Sp. z o.o., ul. Plac Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych, tel. 74 306 55 70, tel. 74 306 55 70, e – mail kadry@bartnica.com.pl lub rodo@bartnica.com.pl.