Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.

Biuro Zarządu
Plac Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

Tel.:    74 306 55 70
Fax:    74 306 55 78
E-mail:  bartnica@bartnica.com.pl

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada cztery kopalnie. Kopalnię Melafiru w Rybnicy Leśnej, Kopalnię Gabra w Słupcu, Kopalnię Gabra w Braszowicach oraz Kopalnię Bazaltu w Męcince. Wszystkie złoża i zakłady wydobywcze znajdują się na Dolnym Śląsku. Naturalne kruszywa o niepowtarzalnej jakości, takie jak melafir, gabro i bazalt, są nierozłącznie związane z historią geologiczną i geograficzną dolnośląskiego regionu. Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. to firma z pasją. Pracujemy Dla Ludzi i Środowiska.

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o. oprócz kopalni, posiada także zakłady przetwarzające i wykorzystujące wydobywany surowiec – Wytwórnie Mas Bitumicznych. Do spółki KSS Bartnica należą: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Opolu – Bierkowicach, Niemczy, Bełku, Starym Julianowie oraz Niemodlinie. Wytwórnie Mas Bitumicznych korzystające materiałów pochodzących z kopalni naturalnych surowców skalnych, wytwarzają masy wykorzystywane przede wszystkim w szeroko rozumianym budownictwie.

Dane Spółki

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.
Plac Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

Numer KRS: 0000096166, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 885-10-00-145
REGON: 890254116
BDO: 000014582
Kapitał zakładowy: 21.003.000,00 zł

Zarząd:

Jakub Madej – Prezes Zarządu
Sławomir Mynarek – Członek Zarządu

Kopalnie

Kopalnia Melafiru w Rybnicy Leśnej
Rybnica Leśna 19
58-352 Unisław Śląski

Kopalnia Gabra w Słupcu
ul. Kwiatkowskiego
57-402 Nowa Ruda

Kopalnia Gabra w Braszowicach
Braszowice
57-200 Ząbkowice Śląskie

Kopalnia Bazaltu w Męcince
Męcinka 87B
59-424 Męcinka

Wytwórnie Mas Bitumicznych

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Opolu-Bierkowicach
ul. Żerkowicka 1c
45-850 Opole

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Niemczy
ul. Wrocławska 43
58-230 Niemcza

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Bełku
ul. Karola Miarki
44-230 Bełk

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Niemodlinie
ul. Opolska 31
49-100 Niemodlin

Wytwórnia Mas Bitumicznych w Starym Julianowie
58-308 Stary Julianów