Dane osobowe

Korzystając z adresu mailowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej w Zakładce Kontakt przesyłacie Państwo do nas swoje dane osobowe. W związku z powyższym szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomo było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe poniżej przedstawiamy informację, które pomogą Państwu to ustalić.

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronie internetowej www.bartnica.com.pl są Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych,  e – mail: bartnica@bartnica.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej ogólnie RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przedstawieniem oferty, zapytaniem o ofertę), w tym o obsługę zapytania zgłoszonego, przesłanego drogą mailową.

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania kopii, prawo przeniesienia danych do innego Administratora danych.

Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z podejmowaniem działań mających na celu ewentualne zawarcie między nami umowy (udzieleniem pełnej odpowiedzi na zapytanie).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do podjęcia działań przed zwarciem umowy (obsługą zapytania przesłanego na Nasz adres mailowy).

Odbiorcami Państwa danych będą nasi pracownicy i podmioty świadczące na naszą rzecz usługi związane z sformułowanym zapytaniem.

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który będą podejmowane wspólne działania związane z zawarcie umowy (obsługą zapytania sformułowanego w przesłanym mailu).

Państwa dane nie podlegają profilowaniu, tzn. nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany polegający na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pliki Cookies

Strona www.bartnica.com.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta do urządzenia internauty.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

Strona stosuje Cookies  funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Strona www.bartnica.com.pl wykorzystuje poniższe pliki Cookies:

  • PHPSESSID – plik cookie utrzymujący identyfikator bieżącej sesji pomiędzy serwerem, na którym zainstalowana jest strona a uprzędzeniem użytkownika, za pośrednictwem którego komunikuje się on z serwerem i ze stroną.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. wysłanie maila.