694

TYLE RAZY WSPIERALIŚMY
LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW

256

TYLE RAZY PRACOWALIŚMY
DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

328

TYLE LOKALNYCH INWESTYCJI
SFINANSOWALIŚMY DLA LUDZI

BARTNICA

Dla Ludzi i Środowiska