6 kierownik bocznicy KSS Bartnica Radosław Mechliński